youtube twitter linkedin

planning

Wat is Lifeplanning

Bij Lifeplanning ga ik als  Lifeplanner op zoek naar de doelen die u werkelijk in uw leven wilt bereiken. Het traject, dat persoonlijk zo veel mogelijk afgestemd wordt op uw mogelijkheden in tijd en geld, bevat altijd allereerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden, naast de persoonlijke kennismaking,  de mogelijkheden besproken. Na deze intake volgt een papieren inventarisatie van de situatie zoals die nu is. Voor een deel heeft dit  de vorm van een huiswerkopdracht.

Er volgt opnieuw een gesprek over de doelen. Wat wilt u bereiken en waarom wilt u dat.  Op een wetenschappelijk onderbouwde wijze (George Kinder) willen wij komen tot de kern van uw wensen. Hierna gaan wij na welke beperkingen en problemen er zijn m.b.t. het vervullen van deze wensen en het halen van uw doelen. Uiteindelijk stippelen wij het pad uit dat leidt naar het gewenste doel.

Bijzonderheden en uitgangspunten

Een planning gesprek wordt berekend op basis van een concrete, vaste  ontmoetingstijd van anderhalf a twee uur.

Per sessie wordt een half uur voorbereidingstijd berekend.

Uw investering in de volgende gesprekken bedraagt een van te voren over een te komen vast bedrag per uur of een vast bedrag voor het hele traject.

Hoewel er geen standaard bestaat voor de duur van een traject, ieder mens en iedere vraag is immers uniek, valt op dat de meeste trajecten bestaan uit 3 tot 5 sessies oftewel tussen de 6 en 10 uur ontmoetingstijd.

Er vind er in overleg met u een inschatting plaats. U bent vrij elk moment te stoppen met het traject al maken we vooraf wel een principeafspraak.

Gedurende het traject kunt u tevens doorlopend een beroep doen op mij als Life Planner. Dit is specifiek bedoeld ter ondersteuning van het totaalproces.

Eventuele materialen zijn bij de prijs inbegrepen. Reis en verblijfkosten niet.

De Life Planning gesprekken vinden in principe plaats in de regio Deventer.

Wanneer er sprake is van een gesprek op locatie wordt, per sessie, de reistijd voor 50% inrekening gebracht. Voorts geldt er een vergoeding van 19 ct. per km, op basis van google maps.

Facturatie vindt in overleg plaats.

 Neem contact op voor  maatwerk. 

Lifeplanning om mee verder te komen.

Lifeplanning:  om mee verder te komen.